Okulumuz

İstanbul Erkek Lisesi, 1884 yılında Bahriye emekli Yüzbaşısı Mehmet Nadir Bey tarafından Numune-i Terakki adıyla Osmanlı Devleti’nde batı tarzı ilk liselerinden birisi olan bir özel okul olarak açılmıştır. Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanı) tarafından ise 1896 yılında devletleştirilmiştir.

Okulumuzun renkleri olan sarı ve siyahın tarihi 1. Dünya Savaşı zamanına dayanmaktadır. Savaş sırasında okulun bir bölümü hastane olarak kullanıldığından okulun binası hastane rengi olan sarıya boyanmıştır. Okulumuzun elli öğrencisinin Çanakkale Cephesi'nde şehit olduğu haberi geldiğinde ise okulun kapı ve pervazlarının rengi yas için siyahla değiştirilmiştir. Sarı ve siyah o günden itibaren okulun rengi haline gelmiştir.

Okulun eğitim öğretim faaliyetleri Atatürk’ün talebiyle 1933 yılından beri, Cağaloğlu’nda bulunan ve eskiden Düyun-u Umumiye binası olarak da kullanılan 155 senelik tarihi bir binada sürdürülmektedir.

Türkiye ve Federal Almanya hükümetleri arasındaki ikili kültür ve eğitim iş birliği anlaşması çerçevesinde sağlanan öğretmen ve araçlar ile Almanca eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi, öğrencilerine Türk Milli Eğitim diplomasının yanında Abitur (Alman eğitiminde üniversiteye giriş sınavı) diploması da vermektedir.

İstanbul Erkek Lisesi, günümüzde 137 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü ve saygın liselerinden birisidir. Okulumuzun mezunları arasında ülkemizin ekonomik, politik, bilimsel ve sanatsal alanlarına yön veren çok sayıda siyasetçi, bilim insanı, sanatçı ve girişimci bulunmaktadır. İstanbul Erkek Lisesi, sadece verdiği akademik eğitimle sınırlı kalmayarak aynı zamanda kültürüyle de öğrencilerine ulusal ve evrensel değerleri öğreten, onları nitelikli ve başarılı bireyler olarak yetiştiren bir lisedir.